Υπηρεσίες Συμβολαίου - CallSat Pay Monthly

Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα έντυπα εγγραφής και αφήστε τα υπόλοιπα σε μας! Μπορείτε είτε να μεταφέρετε τον υφιστάμενο αριθμό σας μαζι μας, ή να ζητήσετε νέο αριθμό. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε ένα από τα πιο κάτω πακέτα μας και να πάρετε την κάρτα SIM σας. Εκτός από την άριστη εξυπηρέτηση, στο τέλος του μήνα, θα λάβετε ένα λογαριασμό με πολύ χαμηλότερες και προσιτές χρεώσεις.

Φορητότητα αριθμού

Αν θέλετε να διατηρήσετε τον υφιστάμενο αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να υπογράψετε ένα έντυπο φορητότητας αριθμού και να πάρετε την CallSat SIM κάρτα σας. Σε λιγότερο από 5 ημέρες θα λάβετε ένα SMS που θα σας ενημερώνει ότι η CallSat SIM κάρτα σας έχει ενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, θα πρέπει να τοποθετήσετε την CallSat SIM κάρτα σας στο κινητό σας τηλέφωνο και να αρχίσετε να απολαμβάνετε την εξαιρετική ποιότητα και χαμηλές χρεώσεις που προσφέρει η CallSat Mobile!

Πακέτα Συμβολαίου - Packed
CallSat Pay Monthly Packed 130
Μηνιαίο Πάγιο: 13,00 € Χρόνος Ομιλίας:
SMS:
Internet (MB):
130
230
130
CallSat Pay Monthly Packed 210
Μηνιαίο Πάγιο: 21,00 € Χρόνος Ομιλίας:
SMS:
Internet (MB):
210
310
210
CallSat Pay Monthly Packed 330
Μηνιαίο Πάγιο: 33,00 € Χρόνος Ομιλίας:
SMS:
Internet (MB):
330
430
330
CallSat Pay Monthly Packed 450
Μηνιαίο Πάγιο: 45,00 € Χρόνος Ομιλίας:
SMS:
Internet (MB):
450
450
450
CallSat Pay Monthly Packed 550
Μηνιαίο Πάγιο: 55,00 € Χρόνος Ομιλίας:
SMS:
Internet (MB):
550
550
550
CallSat Pay Monthly Packed 1000
Μηνιαίο Πάγιο: 75,00 € Χρόνος Ομιλίας:
SMS:
Internet (MB):
1000
1000
1024
Πακέτα Συμβολαίου
CallSat Pay Monthly Βασικό Πακέτο
Μηνιαίο Πάγιο:1,70 €Χρόνος Ομιλίας:
SMS:
-
-
Χρόνος Ομιλίας μαζί με το Μπόνους:
SMS μαζί με το Μπόνους:
-
-
Μπόνους:-Internet (MB):-Internet (MB) μαζί με το Μπόνους:-
CallSat Pay Monthly €10
Μηνιαίο Πάγιο:10,00 €Χρόνος Ομιλίας:
SMS:
151
518
Χρόνος Ομιλίας μαζί με το Μπόνους:
SMS μαζί με το Μπόνους:
181
622
Μπόνους:2,00 €Internet (MB):129Internet (MB) μαζί με το Μπόνους:154
CallSat Pay Monthly €20
Μηνιαίο Πάγιο:20,00 €Χρόνος Ομιλίας:
SMS:
302
1.037
Χρόνος Ομιλίας μαζί με το Μπόνους:
SMS μαζί με το Μπόνους:
377
1.296
Μπόνους:5,00 €Internet (MB):258Internet (MB) μαζί με το Μπόνους:322
CallSat Pay Monthly €30
Μηνιαίο Πάγιο:30,00 €Χρόνος Ομιλίας:
SMS:
453
1.556
Χρόνος Ομιλίας μαζί με το Μπόνους:
SMS μαζί με το Μπόνους:
604
2.074
Μπόνους:10,00 €Internet (MB):387Internet (MB) μαζί με το Μπόνους:516
CallSat Pay Monthly €40
Μηνιαίο Πάγιο:40,00 €Χρόνος Ομιλίας:
SMS:
604
2.074
Χρόνος Ομιλίας μαζί με το Μπόνους:
SMS μαζί με το Μπόνους:
830
2.852
Μπόνους:15,00 €Internet (MB):516Internet (MB) μαζί με το Μπόνους:709
CallSat Pay Monthly €50
Μηνιαίο Πάγιο:50,00 €Χρόνος Ομιλίας:
SMS:
746
2.593
Χρόνος Ομιλίας μαζί με το Μπόνους:
SMS μαζί με το Μπόνους:
1.045
3.630
Μπόνους:20,00 €Internet (MB):694Internet (MB) μαζί με το Μπόνους:972
Τέλη Τοπικών Κλήσεων
CallSat Pay Monthly Βασικό Πακέτο
Τέλη Κλήσεων προς Σταθερή Τηλεφωνία Μονάδα
Μέτρησης
Τέλος ανά Λεπτό
(ευρώ)
Ελάχιστη
Χρέωση
Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
Προς όλους τους παρόχους: 1 δευτερ. 0,0662 € Ν/Α 0,001103 €
Τέλη Κλήσεων προς Κινητά Μονάδα
Μέτρησης
Τέλος ανά Λεπτό
(ευρώ)
Ελάχιστη
Χρέωση
Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
Προς Κινητό CallSat / Cytamobile – Vodafone / MTN: 1 δευτερ. 0,0662 € Ν/Α 0,001103 €
Προς Κινητό Primetel / Lemontel: 1 δευτερ. 0,0662 € Ν/Α 0,001103 €
Χρεώσεις SMS, MMS & Data
Χρεώσεις SMS & MMS Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
SMS (προς όλα τα Εθνικά Δίκτυα) 0,02023 €
SMS (προς όλα τα Διεθνή Δίκτυα) 0,035224 €
MMS μέχρι 50 Kbytes 0,2038 €
MMS πάνω από 50 Kbytes 0,2638 €
Χρεώσεις Δεδομένων Μονάδα
Μέτρησης
Τέλος ανά
MByte (ευρώ)
Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
Mobile Internet 1 KByte 0,0805 € 0,0000786321 €
CallSat Pay Monthly 10 EUR – 20 EUR – 30 EUR – 40 EUR
Τέλη Κλήσεων προς Σταθερή Τηλεφωνία Μονάδα
Μέτρησης
Τέλος ανά Λεπτό
(ευρώ)
Ελάχιστη
Χρέωση
Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
Προς όλους τους παρόχους: 1 δευτερ. 0,0662 € Ν/Α 0,001103 €
Τέλη Κλήσεων προς Κινητά Μονάδα
Μέτρησης
Τέλος ανά Λεπτό
(ευρώ)
Ελάχιστη
Χρέωση
Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
Προς Κινητό CallSat / Cytamobile – Vodafone / MTN: 1 δευτερ. 0,0662 € Ν/Α 0,001103 €
Προς Κινητό Primetel / Lemontel: 1 δευτερ 0,0662 € Ν/Α 0,001103 €
Χρεώσεις SMS, MMS & Data
Χρεώσεις SMS & MMS Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
SMS (προς όλα τα Εθνικά Δίκτυα) 0,01928 €
SMS (προς όλα τα Διεθνή Δίκτυα) 0,035224 €
MMS μέχρι 50 Kbytes 0,2038 €
MMS πάνω από 50 Kbytes 0,2638 €
Χρεώσεις Δεδομένων Μονάδα
Μέτρησης
Τέλος ανά
MByte (ευρώ)
Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
Mobile Internet 1 KByte 0,0775 € 0,0000756835 €
CallSat Pay Monthly 50 EUR
Τέλη Κλήσεων προς Σταθερή Τηλεφωνία Μονάδα
Μέτρησης
Τέλος ανά Λεπτό
(ευρώ)
Ελάχιστη
Χρέωση
Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
Προς όλους τους παρόχους: 1 δευτερ. 0,06696 € Ν/Α 0,001161 €
Τέλη Κλήσεων προς Κινητά Μονάδα
Μέτρησης
Τέλος ανά Λεπτό
(ευρώ)
Ελάχιστη
Χρέωση
Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
Προς Κινητό CallSat / Cytamobile – Vodafone / MTN: 1 δευτερ. 0,06696 € Ν/Α 0,001161 €
Προς Κινητό Primetel / Lemontel: 1 δευτερ. 0,06696 € Ν/Α 0,001161 €
Χρεώσεις SMS, MMS & Data
Χρεώσεις SMS & MMS Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
SMS (προς όλα τα Εθνικά Δίκτυα) 0,019754 €
SMS (προς όλα τα Διεθνή Δίκτυα) 0,035224 €
MMS μέχρι 50 Kbytes 0,2038 €
MMS πάνω από 50 Kbytes 0,2638 €
Χρεώσεις Δεδομένων Μονάδα
Μέτρησης
Τέλος ανά
MByte (ευρώ)
Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
Mobile Internet 1 KByte 0,072 € 0,0000703174 €
CallSat Pay Monthly Packed - Εκτός Πακέτου
Τέλη Κλήσεων προς Σταθερή Τηλεφωνία Μονάδα
Μέτρησης
Τέλος ανά Λεπτό
(ευρώ)
Ελάχιστη
Χρέωση
Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
Προς όλους τους παρόχους: 1 δευτερ. 0,0662 € Ν/Α 0,001103 €
Τέλη Κλήσεων προς Κινητά Μονάδα
Μέτρησης
Τέλος ανά Λεπτό
(ευρώ)
Ελάχιστη
Χρέωση
Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
Προς Κινητό CallSat / Cytamobile – Vodafone / MTN: 1 δευτερ. 0,0662 € Ν/Α 0,001103 €
Προς Κινητό Primetel / Lemontel: 1 δευτερ 0,0662 € Ν/Α 0,001103 €
Χρεώσεις SMS, MMS & Data
Χρεώσεις SMS & MMS Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
SMS (προς όλα τα Εθνικά Δίκτυα) 0,01928 €
SMS (προς όλα τα Διεθνή Δίκτυα) 0,035224 €
MMS μέχρι 50 Kbytes 0,2038 €
MMS πάνω από 50 Kbytes 0,2638 €
Χρεώσεις Δεδομένων Μονάδα
Μέτρησης
Τέλος ανά
MByte (ευρώ)
Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
Mobile Internet 1 KByte 0,0775 € 0,0000756835 €
Τέλη Τοπικών Κλήσεων - Αναλυτικά
Τέλη Διεθνών Κλήσεων
Τέλη Κλήσεων Περιαγωγής
Κωδικοί USSD
Φορητότητα Αριθμού

Αν θέλετε να διατηρήσετε τον υπάρχοντα αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να υπογράψετε ένα έντυπο φορητότητας αριθμού και να πάρετε την CallSat SIM κάρτα σας. Σε λιγότερο από 5 ημέρες θα λάβετε ένα SMS που θα σας ενημερώνει ότι η CallSat SIM κάρτα σας έχει ενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, θα πρέπει να τοποθετήσετε την CallSat SIM κάρτα σας στο κινητό σας τηλέφωνο και να αρχίσετε να απολαμβάνετε την εξαιρετική ποιότητα και χαμηλές χρεώσεις που προσφέρει η CallSat mobile! Για περισσότερες πληροφορίες για το πόσο εύκολη είναι η μεταφορά του αριθμού σας στην CallSat καλέστε στο 134.

Συμβόλαια / Αιτήσεις
Ολοκληρωμένες Λύσεις
για Ιδιώτες

DSL / Internet
για Επιχειρήσεις

Ο πυρήνας της πελατείας μας είναι οι επιχειρήσεις, είτε μικρές, μεσαίες, μεγάλες ή ακόμα και πολυεθνικές. Για το λόγο αυτό προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα πακέτων που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

PrePaid Τηλεφωνία από τη CallSat

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Λεωφ. Αθαλάσσης 122, 2024
Tηλ: +357 22 000000
Tηλ: +357 22 498045