Υπηρεσίες Home ADSL

Στην CallSat προσφέρουμε διάφορα οικιακά πακέτα που είναι σε θέση να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες σας.

Επιχειρηματικά Πακέτα ADSL

Ο πυρήνας της πελατείας μας είναι οι επιχειρήσεις, είτε μικρές, μεσαίες, μεγάλες ή ακόμα και πολυεθνικές. Για το λόγο αυτό προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα επιχειρηματικών πακέτων ADSL που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Ανεξάρτητα από τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που κάθε επιχείρηση απαιτεί: υψηλές ταχύτητες, αξιόπιστη και ασφαλή πρόσβαση και διαθεσιμότητα αλλά και άριστη εξυπητέρηση. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι οι βασικές αξίες της CallSat και τις προσφέρει σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τους ανταγωνιστές μας.

Ιδεατά δίκτυα VPN

Η CallSat μπορεί να δημιουργήσει Ιδεατό Δίκτυο VPN ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη είτε χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές, ή μέρος αυτών, ή δημιουργώντας ή/και προσθέτοντας νέες συνδέσης/υποδομές. Σε συνεργασία με τους πελάτες μας, χτίζουμε την πλέον κατάλληλη, καθώς και οικονομικά αποδοτική λύση. Αποφεύγουμε να διακινδυνεύουμε την αξιοπιστία μας, αυξάνοντας τις χρεώσεις των πελατών μας με την προσθήκη επιπλέον υπηρεσιών.

Ολοκληρωμένες Λύσεις
για Ιδιώτες

DSL / Internet
για Επιχειρήσεις

Ο πυρήνας της πελατείας μας είναι οι επιχειρήσεις, είτε μικρές, μεσαίες, μεγάλες ή ακόμα και πολυεθνικές. Για το λόγο αυτό προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα πακέτων που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

PrePaid Τηλεφωνία από τη CallSat

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Λεωφ. Αθαλάσσης 122, 2024
Tηλ: +357 22 000000
Tηλ: +357 22 498045